1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Κωστάκης Γεώργιος
  5. 1981
  6. 139-147
    • The behaviour of the electrical conductivity of natural diopside crystals is investigated in the temperature range of 300-1000 grades K; also the activation energy of the charge carriers of the intrinsic conductivity vertical to the plains (100) and (010) of the crystals is computed.
    • Μελετάται ο προσδιορισμός της μεταβολής της ηλεκτρικής αγωγιμότητας δύο φυσικών μονοκρυστάλλων διοψιδίου, στην περιοχή θερμοκρασίας 300-1000 Βαθμών Κ. Περιγράφεται η μεθοδολογία και λαμβάνονται μετρήσεις της ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας για τους δύο διοψιδίους, οι οποίες και αξιολογούνται για την εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.