ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΕΨΙΛΟΝ ΩΣ ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΝΤΕΙΟΥ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ.

THE LETTER EPSILON AS A SYMBOL OF THE ORACLE AT DELPHI. ANALYSIS OF A PRE-CHRISTIANIC TEXT. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στασινόπουλος Μ
  5. 1981
  6. 70-90
    • It is analyzed the text "About the E in Delphi" of Ploutarchos, which is written in a dialogue form. Many interpretations, included theological aspects are given. Finally, the question if Ploutarchos approached the Christianism rudimentary, remained.
    • Αναλύεται το κείμενο "Περί του Ε εν Δελφοίς" του Πλουτάρχου, το οποίο είναι σε μορφή διαλόγου. Για το θέμα αυτό δίνονται διάφορες ερμηνείες ενώ κατόπιν εξετάζεται και από θεολογικής πλευράς. Καταλήγει ερωτώντας αν ο Πλούταρχος, γνώρισε έστω και στοιχειωδώς τον Χριστιανισμό.