Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

THE TODAY' S PICTURE OF THE MINING INDUSTRY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουσούλος, Λουκάς (1910-1993) | Μούσουλος Λ
  5. 1985
  6. 603-634
    • The situation that prevails nowadays in the most important for life and progress of man industrial area, the Mining Industry, is being outlined. Furthermore, a presentation takes place, where are cited the today' s problems, the technological evolutions and the prospects of this peculiar activity from which start all the technological achievements.
    • Σκιαγραφείται η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο σημαντικότερο για τη ζωή και την πρόοδο του ανθρώπου βιομηχανικό χώρο, τη Μεταλλευτική Βιομηχανία. Παρουσιάζονται τα σημερινά προβλήματα, οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι προοπτικές της ιδιομόρφου αυτής δραστηριότητος από την οποία ξεκινούν όλες οι τεχνολογικές κατακτήσεις.