ΤΑ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΤΟΥ GUY DE MAUPASSANT

THE FEATURES OF GUY DE MAUPASSANT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παππάς, Γιάννης (1913-2005)
  5. 1985
  6. 602-620
    • Through a very elegant speech is being outlined the versatile personality of one of the greatest French writers, Guy de Maupassant, his short life and his rich work are being reported.
    • Μέσα από μια πολύ γλαφυρή ομιλία, σκιαγραφείται η πολύπλευρη προσωπικότητα ενός από τους μεγαλύτερους Γάλλους λογοτέχνες, του Guy de Maupassant, και γίνεται αναφορά στη σύντομη ζωή του και στο πλούσιο έργο του.