Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ

SALONICA IN THE MODERN TIMES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσοπανάκης, Αγαπητός (1908-2005)
  5. 1985
  6. 591-601
    • Report which is referred to Salonica during the modern times. Historical and cultural retrospection from the 16th century up to nowadays.
    • Αναφορά στη Θεσσαλονίκη κατά τη νεότερη εποχή. Ιστορικές και πολιτιστικές αναδρομές από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα.