ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (1896-1960)

DIMITRIS MITROPOULOS (1896-1960) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Palantios Menelaos | Παλλάντιος, Μενέλαος (1914-2012)
  5. 1985
  6. 537-549
    • The lecture is dedicated to the work and life of the great conductor Dimitris Mitropoulos, on the occasion of the completion of 25 years from his death.
    • Η ομιλία αναφέρεται στο έργο και τη ζωή του μεγάλου μαέστρου Δημήτρη Μητρόπουλου, με την ευκαιρία συμπλήρωσης είκοσι πέντε ετών από το θάνατο του.