Ο ΚΟΜΗΤΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΕΫ ΚΑΙ ΟΙ ΟΥΡΑΝΙΕΣ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΟΥ

THE COMET OF HALLEY AND ITS CELESTIAL SISTERS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Zdenek Kopal
  5. 1985
  6. 530-536
    • Report which regards to the review of the discovery of Comet Halley and description of the today' s possibilities of science to the research of comets.
    • Αναφορά στο ιστορικό της ανακάλυψης του κομήτη του Halley και περιγραφή των σημερινών δυνατοτήτων της επιστήμης στην έρευνα των κομητών.