1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουσούλος, Λουκάς (1910-1993) | Μούσουλος Λ
  5. 1985
  6. 459-460
    • The speech is referred to the great novelist and poet of France, Victor Hugo, on the occasion of the completion of 100 years from his death.
    • Η ομιλία αναφέρεται στο μέγιστο πεζογράφο και ποιητή της Γαλλίας Βίκτωρα Ουγκώ με την ευκαιρία συμπλήρωσης 100 ετών από τον θάνατο του.