ΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

THE OUTLINE OF PROSPECTS FOR THE HELLINISM OF AMERICA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής, Ιάκωβος
  5. 1985
  6. 454-458
    • Lecture, delivered by the Archbishop of North and South America, Mr. Iakovos, in relation with the progress and prospects of the Hellinism of America.
    • Ομιλία του Αρχιεπισκόπου Βορείου και Νοτίου Αμερικής κ. Ιακώβου, σχετικά με την εξέλιξη και τις προοπτικές του Ελληνισμού της Αμερικής.