ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

CELEBRATION FOR THE ANNIVERSARY OF 28th OF OCTOBER, 1940 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουσούλος, Λουκάς (1910-1993) | Μούσουλος Λ
  5. 1985
  6. 399-403
    • Festal speech delivered by the President of the Academy Mr. Loucas Mousoglou, on the occasion of the anniversary of 28th of October, 1940.
    • Πανηγυρική ομιλία του Προέδρου της Ακαδημίας κ. Λουκά Μουσόγλου για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, 1940.