1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Wilson Thomas
  5. 1985
  6. 384-398
    • The future of the insurance system and that of the private income are examined in detail. The notions of free economy and welfare state are juxtaposed.
    • Εξετάζεται το μέλλον του ασφαλιστικού συστήματος και του ατομικού εισοδήματος. Αντιπαραβάλονται οι έννοιες της ελεύθερης οικονομίας και του κοινωνικού κράτους.