ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

CELEBRATION FOR THE COMPLETION OF 30 YEARS FROM THE DEATH OF ALEXANDER FLEMING (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996)
  5. 1985
  6. 338-360
    • Fleming' s discovery of antibiotics forms the subject of the present lecture. A historic introduction in the anti-microbic medicines is cited. Then, the various kinds of antibiotics are reported as well as their practical application. Finally, the importance of this discovery is underlined; discovery which opens the ways towards other branches of the Medicine Science.
    • Η ομιλία αναφέρεται στην ανακάλυψη των αντιβιοτικών από τον Φλέμιγκ. Γίνεται ιστορική εισαγωγή περί αντιμικροβιακών φαρμάκων, αναφέρονται τα ειδή των αντιβιοτικών, η πρακτική τους εφαρμογή και φυσικά τονίζεται η σπουδαιότητα της ανακάλυψης αυτής, η οποία ανοίγει δρόμους σε άλλους κλάδους της Ιατρικής επιστήμης.