Λόγος επικήδειος εις τον αοίδιμον μητροπολίτην Χαλκηδόνος Γεράσιμον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23844
  4. GR-AtACAb10079043
  5. Ελληνικά
  6. Ζυγαβήνος, Γρηγόριος
  7. [χ.τ.]: [χ.ό.], 1875
  8. 16