1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Rentz Carl
  5. 1985
  6. 241-264
    • Report, referring to the classical greek enlightenment. It is stressed the significance of the maintenance of the greek language so as to be a resistance towards any barbarism. Furthermore, a retrospection to the ancient greek spirit is made and its importance is underlined
    • Αναφορά στον κλασσικό ελληνικό Διαφωτισμό. Τονίζεται η σημασία της διατήρησης της ελληνικής γλώσσας ώστε να υπάρχει αντίσταση σε κάθε Βαρβαρισμό. (Αναδρομή στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα και τη σημασία του).