ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ

HEALTH AND MEDICINE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ματσανιώτης, Νικόλαος Σ. (1925-2010)
  5. 1985
  6. 197-213
    • The medicine of the past composes the subject of the present lecture. In particular, the medicine in the past though didn't have the means of today used to affect favourably on the psychology of the patient because of his private relation with the family doctor and it is compared with its today development, which lacks yet of human elements
    • Η ομιλία αναφέρεται στην ιατρική του παρελθόντος η οποία μολονότι δεν διέθετε τα σημερινά μέσα, επιδρούσε ευνοϊκά στην ψυχολογία του ασθενούς λόγω της προσωπικής του σχέσης με τον οικογενειακό γιατρό και συγκρίνεται με την σημερινή της εξέλιξη η οποία όμως στερείται ανθρωπίνων στοιχείων.