ΝΕΩΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΚΑΡΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

NEW DATA IN FAVOUR OF THE VIEW THAT GREEK KARST BAUXITES HAVE BEEN DERIVED FROM THE WEATHERING OF CARBONATE ROCKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κισκύρας Δημ Α
  5. 1986
  6. 364-384
    • The fact that many of the trace-elements established in bauxites have been also found in limestones corresponding to their bedrock indicates that the occurrence of certain trace elements in bauxites does not constitute a decisive factor for the determination of the bauxite' s origin. For this subject it is required to study still more factors, paleographic and morphologic ones. The study of the contact lines of footwall with the hanging wall limestones has pointed out that these lines show a parallelism in the case of two or three different bauxitic horizons. Thus, if igneous rocks were the source rocks of bauxite it should be also accepted that these rocks have been uncovered and so remained during the periods of bauxitization, resulting in a long laterization of them. In this case the igneous rocks should be also today found in the same region since the Maastrictian transgression did not extend on the whole region in order to be covered by younger sediments. Therefore, the no finding of such rocks in the bauxitic region does not favour the view that the bauxite at least of this region, has been derived from igneous rocks. In contrast to the derivation of bauxites from igneous rocks, in the case of the bauxite formation from weathering residues of carbonate rocks the mentioned parallelism of the contact lines is easily explained. The question here is of three successive emergences of the same region, followed by a strong karstification of the freshly built limestones of this region.
    • Για τη γένεση των βωξιτικών κοιτασμάτων στην Ελλάδα μόνο υποθέσεις μπορεί να γίνουν για το λόγο ότι δεν είναι σύγχρονοι, αλλά παλιοί σχηματισμοί. Έτσι, στο μόνο σημείο, που συμφωνούν όλοι οι ερευνητές των βωξιτών, είναι ότι η γένεση τους συνδέεται με τη λατεριτίωση ή διάλυση άλλων πετρωμάτων, διαφορετικών όμως για κάθε θεωρία. Από τις μεγάλες αναλογίες των βωξιτών προς τους λατερίτες που σχηματίζονται σήμερα στον ισημερινό, εικάζεται, ότι και οι βωξίτες θα σχηματίσθηκαν σε τροπικό κλίμα. Επειδή όμως στον ισημερινό λατεριτίωση παρατηρήθηκε μόνο σε εκρηξιγενή και ανάλογα μεταμορφωμένα πετρώματα, αποκλείσθηκε η προέλευση των βωξιτών από άλλα πετρώματα, π.χ. από ασβεστόλιθους. Οι αναλογίες εξάλλου των βωξιτών προς την ερυθρογή (terra rossa) που σχηματίζεται σήμερα σε εύκρατα κλίματα, οδηγούν στην σκέψη, ότι οι βωξίτες μπορεί να σχηματίσθηκαν σε ανάλογα κλίματα και μάλιστα από terra rosa με απομάκρυνση του SiO2 δηλ. επί τόπου (αυτόχθονες σχηματισμοί).