ΠΥΡΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΛΑΤΡΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

FIRE AND FIRE-WORSHIP CUSTOMS IN EUROPEAN COUNTRIES. THE QUESTION OF THEIR ORIGIN. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Romeos Kon | Ρωμαίος Κωνσταντίνος;
  5. 1986
  6. 353-363
    • The practice of fire-lighting by European populations has been shaped into two major groups: fires concerned with therapeutics (healing-fires) and those connected with holiday occasions (fire-festivals). In spite of what has been accepted until now by all scholars in relation to the rising of this custom, the writer of this paper would not agree that the original cause of this practice could have been simply purification. On the contrary, this paper suggests that well before purification, which in chronological order is significantly subsequent, the primary pattern of fire-lighting must have been a "dromenon". According to this dromenon people would imitate what they observed happening with the sun. In those early days people should believe that the accurate imitation of solar route during the night and in the morning would cause their revival, exactly as the sun is born once again each morning.
    • Ένα μεγάλο πρόβλημα, που ανήκει στην ιστορία του λαϊκού πολιτισμού της Ευρώπης, παραμένει χωρίς ακόμη να έχει λυθεί. Αναφέρεται τούτο στις φωτιές που τις ανάβουν κατά παράδοση όλοι οι λαοί της Ευρώπης. Δεν έχει όμως εξακριβωθεί, ποιο είναι το παλαιότατο πρότυπο, το αρχέτυπο, όλων αυτών των πυρολατρικών εθίμων. Στο μεταξύ, και για όλες τις δεκαετίες από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εώς και σήμερα, οι ειδικοί επιστήμονες των Ευρωπαϊκών χωρών ασχολούνται κυρίως-ή και σχεδόν αποκλειστικά-με το να χαρτογραφούν συστηματικά τις κατά τόπους μαρτυρίες, ώστε να γίνεται φανερή και από οπτικής πλευράς η γεωγραφική και ημερομηνιάκη ταυτότητα του εθίμου. Κάθε τόσο δημοσιεύονται λεπτομερειακοί χάρτες που δείχνουν, πότε και που ακριβώς συνηθίζεται να ανάβονται οι διάφορες τοπικές φωτιές. Η εργασία αυτή είναι βέβαια εξαιρετικά πολύτιμη, αλλά στην ουσία δεν απομακρύνεται από μιαν εντελώς απλή και ευσυνείδητη περιγραφή του υλικού.