1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Manousakis Manousos | Μανούσακας Μ.Ι.
  5. 1984
  6. 459-470
    • A manuscript written in 1723 which contains two "iatrosophia" and two popular books at that times, is outlined.
    • Περιγράφεται χειρόγραφο του 1723 που περιέχει δύο "ιατροσόφια" και δύο δημοφιλή βιβλία της εποχής.