Η ΠΕΡΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

VASILIO' S THE GREAT TEACHING ABOUT SALVATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καρμίρης, Ιωάννης (1904-1992)
  5. 1984
  6. 358-404
    • Extensive theological study about the aspects of Vasilio's the Great for the salvation of the human being. The principle conclusion is that salvation is approached by the Baptism and the relevant sacraments of the church.
    • Εκτεταμένη θεολογική μελέτη περί των απόψεων του Μεγάλου Βασιλείου για την σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η σωτηρία των πιστών συντελείται διαμέσου του βαπτίσματος και των σχετικών μυστηρίων της Εκκλησίας.