1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μανούσακας Μ.Ι.
  5. 1984
  6. 343-357
    • Η εργασία αυτή έχει σαν αντικείμενο δύο παράλληλες σειρές εγγράφων, ελληνικών, λατινικών και ιταλικών από την Μεθώνη και την Κορώνη, των μέσων και του τέλους του ΙΕ' αιώνα, που αναφέρονται στη φεουδαλική κληρονομιά του Φαράντιου Σουπή και τη διεκδίκηση της από τους διαδόχους κληρονόμους του και από το βενετικό δημόσιο. Τα έγγραφα αυτά ανευρέθηκαν στα Κρατικά Αρχεία της Βενετίας, στη σειρά Avogaria Comun, Miscellanea Civil (busta 145, φακ.17). Η υπηρεσία αυτή, που είχε υπέρτατη δικαιοδοσία για τις οικονομικές υποθέσεις του βενετικού κράτους, τα είχε ζητήσει με την προϋπόθεση να επανεξετάσει την υπόθεση. Για το σκοπό αυτό ειδικός απεσταλμένος παρέλαβε αντίγραφα των εγγράφων, τα οποία και διασώθηκαν στην Βενετία, ενώ τα πρωτότυπα τους αφανίσθηκαν από τους Τούρκους, το 1500, κατά την άλωση των δύο αυτών σημαντικών ερεισμάτων της Βενετικής κυριαρχίας στην Αν. Μεσόγειο. Ανάμεσα στα 29 συνολικά ενδιαφέροντα έγγραφα, υπάρχουν τρία πιο ενδιαφέροντα, αργυρόβουλλα του Θωμά Παλαιολόγου, του τελευταίου Δεσπότη του Μοριά (1430-1460).