ΠΙΘΑΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

POSSIBLE INFLUENCE OF THE INCREASED CARBON DIOXIDE OF THE ATMOSPHERE ON THE AIR TEMPERATURE AT ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ. (1900-1991) | Μάντης Ομ | Ρεπαπής Χ
  5. 1984
  6. 245-254
    • A difficult problem in climatology is to detect climatic effects of increased CO2 and to isolate them from the inherent variability of climate. Climate modelers have already projected a CO2 induced global warming. The interannual variability of air temperature at Athens Observatory for the period 1890-1980 has been investigated. The spectra and noise functions for the Athens record has been interpreted with reference to those obtained by Madden and Ramanathan (1980) for the mean zonal temperature at 60N. Comparing the variance at Athens with that at 60N we note that the variance of annual means is the same order in both records, the winter variance at Athens is smaller than that at 60N while in the other seasons tha variance of the Athens record is 2-4 times larger. Summer means at 60N have less meteorological noise than at Athens and would appear to offer a more sensitive indicator of climate change. However this is a misleading conclusion because the low frequency variance (periods > 10 year) in the Athens spectra reflects a global temperature trend. In agreement with Madden and Ramanathan (1980) results, we find that the natural variability of climate prevents for the present time a firm conclusion of a global warming due to increased CO2. Nevertheless if modelling results have certain validity, this warming trend should be clear in the Athens observations by the year 2000
    • Κατά τα τελευταία έτη έχει ενταθεί το ενδιαφέρον του κόσμου για το κλίμα και την μεταβλητότητά του λόγω της αναμφισβήτητης επίδρασης που έχουν στη δραστηριότητα του ανθρώπου. Κυμάνσεις και μεταβλητότητα των παραμέτρων του κλίματος υπήρξαν ανέκαθεν τα χαρακτηριστικά του, η δε προσπάθεια για την κατανόησή του έχει γίνει αντικείμενο πολλών μελετών. Το γεγονός της επίδρασης του κλίματος στις δραστηριότητες του ανθρώπου έχει συντελέσει στην αύξηση της ανησυχίας για τα αποτελέσματα που θα επιφέρουν πιθανές σημαντικές κλιματικές μεταβολές όπως π.χ. σταθερή μείωση ή αύξηση θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας, αύξηση της συχνότητας των ξηρασιών και ερήμωση ή ακόμα μεταβολή του ύψους της στάθμης της θάλασσας. Οι αιτίες των μακράς διάρκειας κλιματικών κυμάνσεων δεν είναι γνωστές λόγω κυρίως της ευαισθησίας του κλίματος, θεωρείται δε εξίσου πιθανό να οφείλονται σε διεργασίες που συμβαίνουν αποκλειστικά εντός του συστήματος ατμόσφαιρα-ωκεανοί-ήπειροι-πολικοί πάγοι, ή σε διεργασίες που οφείλονται σε εξωτερικά αίτια. Στη μελέτη αυτή υπολογίσθηκαν οι μέσες εποχικές τιμές της θερμοκρασίας αέρος, χρησιμοποιώντας τις μέσες μηνιαίες τιμές της (σαν χειμώνας λήφθηκε Δεκ. + Ιαν. + Φεβρ./3) για την περίοδο Δεκέμβριος 1890 μέχρι Νοέμβριος 1980 και τις μέσες ετήσιες τιμές της περιόδου 1891-1980, από τις δημοσιεύσεις του Ε.Α.Α. Εφαρμόσθηκε η μέθοδος ανάλυσης των φασμάτων ισχύος στις ετήσιες τιμές καθώς επίσης σε κάθε εποχή χρησιμοποιώντας μέγιστο χρόνο καθυστέρησης 22 έτη