ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ - ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ NICCOLO TOMMASEO

MANUSCRIPTS FROM LIXOURI, AN UNKNOWN SOURCE FOR DIONISIOS SOLOMOS AND NICCOLO TOMMASEO (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλογεροπούλου Μεταλληνού Βαρβάρα
  5. 1984
  6. 230-243
    • It is very possible the original source of Greek popular songs published by the Italian writer Tommaseo in 1842 to be a manuscript of Iakovatos' collection in Lixouri which Dionisios Solomos sent to him. An extensive analysis and criticism of this manuscript is cited
    • Εξετάζεται η περίπτωση τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια που δημοσίευσε το 1842 ο Ιταλός λόγιος N. Tommaseo να προέρχονται από χειρόγραφο της συλλογής Ιακωβάτων στο Ληξούρι, το οποίο απέστειλε στον Ιταλό ο ίδιος ο Διονύσιος Σολωμός. Παρατίθεται εκτεταμένη ανάλυση και κριτική του παραπάνω χειρογράφου