ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

THE ARCHIEVES OF GREEK LITERATURE AND HISTORY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παππάς, Γιάννης (1913-2005)
  5. 1984
  6. 211-218
    • The purpose, the activities and the achievements of the association for the archieves of the Greek literature and history. The aim of this association is the survival and the safe keeping of the national heritage
    • Η μελέτη αναφέρεται στις επιδιώξεις, τη δραστηριότητα και τα επιτεύγματα της Εταιρείας Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου. Όπως το μαρτυρεί η ονομασία της, η βασική επιδίωξή της είναι η διάσωση και διαφύλαξη της εθνικής κληρονομιάς της πατρίδος μας. Γι' αυτό τον σκοπό συλλέγει, ταξινομεί, μελετά και εκδίδει αρχειακό υλικό ιστορικού και λογοτεχνικού ενδιαφέροντος