ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΕΝ ΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΩ ΔΙΚΑΙΩ

A CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF THE HEREDITARY INTESTACY IN THE GREEK LAW (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Pappoulias Demetrios P | Παππούλιας, Δημήτριος (1878-1932)
  5. 1929
  6. 418-429
    • This study composes a contribution to the history of hereditary intestacy at the Greek law. The text of the law is being expounded as well as the content of the European law concerning the same issue is interpreted.
    • Η μελέτη αυτή αποτελεί συμβολή στην ιστορία της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής, στο ελληνικό δίκαιο. Ερμηνεύεται το κείμενο του νόμου αυτού αλλά και το περιεχόμενο του ευρωπαϊκού νόμου για το ίδιο ζήτημα.