Βίος του μακαρίου Ιννοκεντίου του Ε' πρώτου πάπα εκ του τάγματος των ιεροκηρύκων των κοινώς λεγομένων Δομινικανών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23535
  4. GR-AtACAb10077844
  5. Ελληνικά
  6. Κωνσταντινούπολις :Τύποις Α. Ζέλλιτς, [18--;]
  7. 46