1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968) | Πολίτης Ιωάννης
  5. 1929
  6. 257-262
    • The study of a great number of spermophytes had revealed that the spread of glucosides is not very wide. In addition, in many plants had been inspected the presence of aucovine and asperuloside.
    • Μελετάται μεγάλος αριθμός σπερματοφύτων και διαπιστώνεται ότι η διάδοση γλυκοσίδων δεν είναι ευρεία. Επίσης, σε πολλά φυτικά είδη έχει διαπιστωθεί η παρουσία αουκοβίνης ή ασπερουλοσίδης, οι οποίες ανιχνεύθηκαν κατά την με θέρμανση διάλυση τουςμε θειικό οξύ.