ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΜΗΤΗ SCHWASSMANN-WACHMANN

OBSERVATIONS OF THE COMET SCHWASSMANN-WACHMANN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Αδαμόπουλος Γεώργιος
  5. 1929
  6. 248-249
    • Tabulation of the Schwassmann' s-Wachmann comet observations which cover the period February 4th to April 5th 1929.
    • Πίνακας παρατηρήσεων του κομήτη Schwassmann-Wachmann που καλύπτουν το χρονικό διάστημα 4 Φεβρουαρίου-5 Απριλίου 1929.