Η ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΩΝ ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ

THE PALEOCHRISTIAN BASILICA OF DAFNOUSIA AT LOKRIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ορλάνδος Αναστάσιος Κ
  5. 1929
  6. 226-231
    • The study is referred to the paleochristian basilica located at Dafnouses of Locride. The study contains the outline of basilica' s ground-plan, its inside image and the erection' s description in particular. From related research came up that this basilica had been built between the fourth and fifth century a.C. and belongs to the Roman type.
    • Μελέτη που αναφέρεται στην παλαιοχριστιανική Βασιλική των Δαφνουσίων της Λοκρίδας. Περιγράφεται το κτίσμα, παρατίθεται σχεδιάγραμμα της κάτοψης της Βασιλικής καθώς και αναπαράσταση του εσωτερικού της. Από τη σχετική έρευνα προκύπτει το συμπέρασμα ότι η Βασιλική αυτή παρασκευάσθηκε μεταξύ 4ου και 5ου αιώνα μ.Χ. και είναι ρωμαϊκού τύπου.