1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Delbet Pierre
  5. 1929
  6. 212-221
    • Since the distinction of the various forms of cancer, from both sides prognostic and therapeutic is very important, it is pinpointed that the physiology of the cells must be studied. Moreover, there are reported the different types of cancer like the cancer of skin, the cancer of the womb' s neck, stomach cancer and breast cancer. For each category the curable and non-curable cases are distinguished.
    • Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή επειδή οι μορφές του καρκίνου είναι πολλές, διαπιστώνεται ότι η διάκρισή του από προγνωστικής και θεραπευτικής άποψης είναι πολύ σημαντική. Επισημαίνεται ότι είναι αναγκαίο να μελετάται η φυσιολογία των κυττάρων. Η μελέτη αναφέρεται στα διάφορα είδη καρκίνων, όπως ο καρκίνος του δέρματος, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, ο καρκίνος του στομάχου, ο καρκίνος του μαστού. Σε κάθε κατηγορία διακρίνονται θεραπεύσιμες και μη περιπτώσεις.