Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΕΡΕΧΘΕΩΣ

ERECHTHEUM' S VAULT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960)
  5. 1929
  6. 202-203
    • The study describes the location and the vault as edifice of Erichthonio Erechthea, who was burried there, where later the Erechtheum was built.
    • Περιγράφεται τόσο η τοποθεσία όσο και ο τάφος, ως οικοδόμημα, του Εριχθόνιου Ερεχθέα ο οποίος τάφηκε στο μέρος εκείνο, όπου στη συνέχεια κτίσθηκε το Ερεχθείο.