ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΣ ΔΥΝΑΤΟΥ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ABOUT THE CLIMATOLOGICAL POSSIBILITY OF CULTIVATING THE EGYPTIAN COTTON-PLANT IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Δημήτριος (1862-1934)
  5. 1929
  6. 200-202
    • The possibility of cultivating the Egyptian cotton-plant in Greece is examined. Since the climatological conditions in Egypt and Thessaly, where the main land of cotton cultivation, do not differ significantly, it is very possible that the transplantation of Egyptian cotton in Thessaly will be successful.
    • Στη μελέτη αυτή εξετάζεται, από κλιματολογικής άποψης, το ενδεχόμενο να είναι δυνατή η καλλιέργεια του αιγυπτιακού βαμβακιού στην Ελλάδα. Επειδή ο τόπος καλλιέργειας του βαμβακιού στην Ελλάδα είναι η Θεσσαλία, για να διαπιστωθεί η δυνατότητα της καλλιέργειας αυτής γίνεται σύγκριση των κλιματικών στοιχείων της Θεσσαλίας, με τα αντίστοιχα της Αιγύπτου. Από την σύγκριση αυτή διαπιστώνεται ότι αφού δεν διαφέρουν αισθητά η θερμοκρασία, η υγρασία και η βροχή, μπορεί να θεωρηθεί ως πολύ πιθανή η επιτυχία της καλλιέργειας του αιγυπτιακού βαμβακιού στη Θεσσαλία.