Λόγος επιμνημόσυνος εις τον βασιλέα της Ρουμανίας Κάρολον τον Α'

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23527
  4. GR-AtACAb10077900
  5. Ελληνικά
  6. Βασίλειος, μητροπολίτης Νίκαιας
  7. Εν Κωνστανινουπόλει: [Πατριαρχικό Τυπογραφείο], 1914
  8. 12