1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Trikkallinos I. K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1929
  6. 167-173
    • The undulations of the sandy shores are studied, the results of this research are cited and the phenomenon is explained.
    • Μελετώνται οι κυματισμοί της άμμου στις αμμώδεις ακτές. Παρατίθενται τα αποτελέσματα των ερευνών και εξηγείται το φαινόμενο. Η πρόσμιξη των αλάτων του θαλάσσιου ύδατος με τους αμμώδεις κυματισμούς συνεπάγεται τη σταθεροποίηση τους.