1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Megaloeconomos Ioannis G | Μεγαλοοικονόμου Ιωάννης Γ
  5. 1929
  6. 117-120
    • The study concerns the Bellier's reactions which are essential for the specification of the physical and chemical constants in order to prove the adulteration or purity of the olive oil
    • Μελετώνται οι αντιδράσεις Bellier, οι οποίες είναι απαραίτητες για τον προσδιορισμό των φυσικών και χημικών σταθερών προκειμένου να αποδειχθεί η νοθεία ή η αγνότητα του ελαιολάδου