ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΧΡΩΜΙΟΘΕΙΟΚΥΑΝΙΟΥΧΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ - Α

THE COMPOSITION OD CHROMO-SULPHUR-CYANOGENOUS HEAVY METALS-A (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Tsamados D.M | Τσαμαδός Δ
  5. 1929
  6. 113-117
    • Methods for the production of bismuth and antimony salts which are dissolved and splited to hydrochloric and nitric acid, are described
    • Μελετώνται και περιγράφονται μέθοδοι παρασκευής αλάτων του βισμουθίου και του αντιμονίου, τα οποία άλατα διαλύονται και διασπώνται σε υδροχλώριο και νιτρικό οξύ