ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ ΧΡΟΝΟΥΣ

GREEK PHILOSOPHY DURING THE TIMES AFTER THE FALL OF CONSTANTINOPOLE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954)
  5. 1929
  6. 76-88
    • Short references to Greek teachers who taught the greek letters and philosophy during the fall of Constantinopole and afterwards. Their great contribution to the dissemination of the Greek philosophy is underlined
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται σε όλα τα ονόματα των Ελλήνων σοφών που δίδαξαν τα ελληνικά γράμματα και την ελληνική φιλοσοφία, κατά την χρονική περίοδο μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, παρουσιάζοντας το έργο τους και τη μεγάλη συνεισφορά τους στην διάδοση της ελληνικής φιλοσοφίας