1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κόμης Αλέξανδρος
  5. 1929
  6. 57-58
    • During the study took place a control of the immunizating capability of the fermentatived fymatini and from the thermo-reactions of the guinea-pigs had been proved that fymatini persists, after the fermentation, to preserve its properties towards the tuberculosis
    • Γίνεται έλεγχος της ανοσοποιητικής ικανότητας της ζυμωθείσας φυματίνης και από τις δερμοαντιδράσεις των πειραματοζώων αποδεικνύεται ότι η φυματίνη εξακολουθεί μετά την ζύμωση να διατηρεί τις ειδικές της ιδιότητες ως προς τη φυματίωση