1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 13368
  4. GR-AtACAb10069679
  5. Ελληνικά
  6. Φλογαίτης, Θεόδωρος Ν.
  7. Τόμος Πρώτος, μέρος Γ᾽, Εν Αθήναις: Γεώργιος Δ. Φέξης, 1895
  8. 145 - 192