ΥΠΟ ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ. ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΕΙΟΝ ΚΑΙ Η ΕΣΧΑΡΑ ΤΟΥ ΑΣΤΡΑΠΑΙΟΥ ΔΙΟΣ

UNDER THE PROPYLAEA OF ACROPOLE. THE OLYMPION AND THE GRID OF ASTRAPEOUS ZEUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960)
  5. 1929
  6. 37-38
    • The study is referred to the Olympion and the grid of Astrapeous Zeus, which are located under the propylaea of Acropole.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στο Ολυμπίειο και την εσχάρα του Αστραπαίου Δία, που βρίσκονται στα Προπύλαια της Ακρόπολης.