ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ

THE PRESENCE OF CORROSIVE PARASITES IN GREEK FISH FARMS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αθανασόπουλος Γ
  5. 1929
  6. 25-26
    • The study concerns the influence of the corrosive parasites on the Greek fish farms, on the occasion of a peculiar disease which attacked the sizeable striped grey mullets of the fish farms of the Amvrakikos Golf. The inner of the abdominal pit of the exposed striped grey mullets was totally empty.
    • Μελετάται η επίδραση διαβρωτικών παρασίτων στα Ελληνικά ιχθυοτροφεία με αφορμή την παράδοξη επιδημία που προσέβαλε τους ευμεγεθείς κεφάλους ιχθυοτροφείων του Αμβρακικού κόλπου. Το εσωτερικό της κοιλιακής κοιλότητας των προσβληθέντων κεφάλων ήταν εντελώς κενό.