ΠΕΡΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΣ ΦΛΑΒΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΡΙΖΩΝ

ABOUT THE RESEARCH FOR FLAVONIC COMPOSITIONS IN ROOTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968) | Πολίτης Ιωάννης
  5. 1929
  6. 19-24
    • The presence of flavonic compositions in solutions of various roots has been examined. In general, these compositions are not present in roots, fact which is a strong indication that they are not deposited in roots.
    • Εξετάζεται η παρουσία φλαβονικών ενώσεων σε εκχυλίσματα διαφόρων ριζών. Γενικά δεν ανεβρέθησαν φλαβονικές ενώσεις σε ρίζες, πράγμα που σημαίνει ότι οι ενώσεις αυτές δεν αποτελούν αποθησαντιστικές ουσίες για τα φυτά.