ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1929

REPORT OF ACTIVITIES FOR THE YEAR 1929 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μενάρδος Σίμος
  5. 1929
  6. 259-275
    • Report about the activities of the Academy of Athens for the year 1929.
    • Λογοδοσία του Γενικού Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών, ακαδημαϊκού Σίμου Μενάρδου.