"ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΩΝ ΚΟΣΜΩΝ"

"EVOLUTION OF THE WORLDS" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Δημήτριος (1862-1934)
  5. 1929
  6. 233-258
    • Lecture of the President of the Academy of Athens D. Eginitis, in the ceremonial assembly on the case of the end of the year 1929, about the "Evolution of the worlds".
    • Λόγος του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών Δ. Αιγινήτου, που δόθηκε στην Πανηγυρική Συνεδρία της 26ης Δεκεμβρίου 1929, με θέμα την "Εξέλιξη των κόσμων".