ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. Κ. ΡΑΛΛΗ-ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΥΤΟΥ

CURRICULUM VITAE OF THE ACADEMICIAN K. RALLIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Pappoulias Demetrios P | Παππούλιας, Δημήτριος (1878-1932)
  5. 1929
  6. 223-226
    • Presentation of the curriculum vitae of the newly elected academician K. Rallis where his contribution in the Canon Law is underlined.
    • Λόγος του ακαδημαϊκού Δημητρίου Παππούλια, για το έργο του ακαδημαϊκού Κ. Ράλλη, στη δεξίωση που έγινε στη Συνεδρία της 28ης Νοεμβρίου 1929, όπου τονίζεται η προσφορά του στο εκκλησιαστικό δίκαιο.