ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΔΟΥ. ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΥΤΟΥ

IN MEMORIAN OF ALEXANDROS MORAITIDIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παλαμάς, Κωστής (1859-1943)
  5. 1929
  6. 205-211
    • Lecture in memorian of the academician Alexandros Moraitidis, where his contribution in the letters and the arts is underlined.
    • Λόγος του ακαδημαϊκού Κωστή Παλαμά, στο μνημόσυνο που τέλεσε η Ακαδημία Αθηνών στη Συνεδρία της 31ης Οκτωβρίου 1929, για το έργο του εκλιπόντος προσέδρου μέλους της Ακαδημίας Αθηνών Αλέξανδρου Μωραϊτίδη και τονίζεται η προσφορά του στην Τάξη των Γραμμάτων και των Τεχνών.