ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΖ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

CEREMONIAL LECTURE IN THE XXVII CONFERENCE FOR PEACE IN ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παλαμάς, Κωστής (1859-1943)
  5. 1929
  6. 175-181
    • Ceremonial lecture in the XXVII Conference for Peace in Athens.
    • Χαιρετιστήριος λόγος στο ΚΖ Συνέδριο Ειρήνης στην Αθήνα.