ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

EVOLUTION OF THE MODERN CHILDHOOD SCIENCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι (1874-1960)
  5. 1929
  6. 142-158
    • Lecture of the newly elected academician Nikolaos Exarchopoulos, in his reception on the 23rd of May 1929, about the evolution of the Childhood Science and its modern orientations.
    • Αντιφώνηση του ακαδημαϊκού Νικόλαου Εξαρχόπουλου, στη δεξίωση που έγινε στη Συνεδρία της 23ης Μαϊου 1929 και ομιλία με θέμα την εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης και τις σύγχρονες κατευθύνσεις της.