ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΤΡΙΤΗ ΕΠΕΤΕΙΩ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

FESTAL SPEECH ABOUT THE THIRD ANNIVERSARY OF ACADEMY' S ESTABLISHMENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αιγινήτης, Δημήτριος (1862-1934)
  5. 1929
  6. 69-83
    • Festal speech which took place at the festal session of the 25th of March of 1929. The Academy of Athens celebrated the National holiday and the third anniversary of its foundation.
    • Πανηγυρικός λόγος του Δ. Αιγινήτη, που έδωσε στην Πανηγυρική Συνεδρία της 25ης Μαρτίου 1929, όπου η Ακαδημία Αθηνών εόρταζε μαζί με την εθνική εορτή και την τρίτη επέτειο της ίδρυσης της.