ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ

DETECTION OF PSYCHOLOGICAL DESEASES AND THEIR ORGANIC SUBSTANCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Katsaras M | Κατσαράς, Μιχαήλ (1860-1939)
  5. 1929
  6. 58-68
    • Lecture of the new academician M. Katsaras about the detection of the psychological deseases and their organic substance
    • Ομιλία του ακαδημαϊκού Μ. Κατσαρά, στη δεξίωση που έδωσε στη Συνεδρία της 7ης Μαρτίου 1929. Η ομιλία του είχε ως θέμα την εντόπιση ψυχικών παθήσεων και την οργανική του υπόσταση.