ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ΤΟΥ Γ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΙ

CELEBRATION OF THE ANNIVERSARY OF THE EIGHTY YEARS OF GEORGE HATZIDAKIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μενάρδος Σίμος
  5. 1929
  6. 38-43
    • A report for the fifty years scientific work of the academician George Hatzidakis
    • Αναφορά στο υπερπεντηκονταετές επιστημονικό έργο του Γ. Ν. Χατζηδάκι, από τον κ. Μενάρδο Σίμο, που έδωσε στη Συνεδρία της 28ης Φεβρουαρίου 1929.