1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μενάρδος Σίμος
  5. 1929
  6. 38-43
    • A report for the fifty years scientific work of the academician George Hatzidakis
    • Αναφορά στο υπερπεντηκονταετές επιστημονικό έργο του Γ. Ν. Χατζηδάκι, από τον κ. Μενάρδο Σίμο, που έδωσε στη Συνεδρία της 28ης Φεβρουαρίου 1929.